משרד עורך דין ונוטריון בנתניה יוסי תובל ושו"ת

מאמר בנושא הריסת מבנה – פורסם בעיתונות – ע"י עו"ד יוסי תובל

 

במסגרת חוק התכנון והבניה ישנה הבחנה בין הסמכות של בית המשפט להורות על הריסת מבנה שהוקם ללא היתר לאחר הרשעה ואף ללא הרשעה בכפוף לסייגים שקבועים בחוק, לבין הסמכות של בית המשפט להורות על הריסת מבנה שהוקם ללא היתר כאשר אין הרשעה.

כלומר ברגע שאדם הורשע בגין עבירה של בניה ללא היתר, רשאי בית המשפט בשעת גזר הדין, לצוות בין היתר, שהבנין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנשפט או על ידי הועדה המקומית, לצוות שאף אותו חלק מהבנין שלא נבנה כאמור, ייהרס, יפורק או יסולק.

מאידך, רשאי האזרח להגיש צו מניעה לבית המשפט המוסמך לצורך מניעת ההריסה עד להכרעה שיפוטית.

תכליתו של צו הריסה היא להשיב את המצב לקדמותו, שמירה על הסדר הציבורי ומניעת חריגות בניה ומטרדים אשר גורמים נזקים לשכנים ולציבור בכלל ולהרוס מבנה שהוקם בניגוד לדין.

אזרחים רבים אינם מודעים לעובדה כי ע"פ חוק הקמת מבנה, לרבות סככה, פרגולה, בריכה או כל מבנה אחר מצריך בדיקה ברשות המקומית בטרם הבניה וקבלת היתר בניה בהתאם.

הליך הוצאת היתר הבניה נעשה ראשית ע"י הוצאת אישור זכויות הבניה של הנכס או המגרש ע"פ תב"ע סביבתי של המקום.

בהתאם לדרישות העירייה יש לפנות למהנדס ו/או אדריכל להוצאת תוכניות בנייה.

על גבי התוכניות יש להחתים את מגישי הבקשה, בעלי הנכס והשכנים ולהגישם לרשות המקומית באמצעות מחלקת ההנדסה.

לכן בכל מקרה מומלץ להשתמש בשירותיהם של אנשי מקצוע בקיאים בתחום.