משרד עורך דין ונוטריון בנתניה יוסי תובל ושו"ת

הוכחות התביעה האזרחיתאחד הטיפים המרכזיים לצורך הוכחת התביעה והצלחה בניהולה הינו איסוף ראייתי ו/או איסוף ראיות, הכוללים תיעוד מצולם של מקום התאונה ו/או מקום האירוע, הקלטת ו/או החתמת עדים נוכחים, איסוף חומר רפואי ותיקים רפואיים, איסוף קבלות עבור הוצאות, איסוף תיעוד של עזרת צד ג' ו/או עוזרת בית ו/או עזרה ע"י בני משפחה וכדומה.

כידוע, התובע הוא זה אשר מחויב להוכיח את תביעתו כדי לזכות בפיצויים לפי הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה". במשפט האזרחי נדרשים 51% של שכנוע כדי להגיע למסקנה לפיה הנתבע התרשל ו/או אחראי לאחריות ו/או מעוול ועל כן נדרש לשלם פיצוי. במבחן זה בודק בית המשפט את מבחן הצפיות ואת המזיק ו/או המעוול לפי אמות של "האדם הסביר". לאמור בית המשפט יבחן האם האדם הסביר מסוגו של המעוול ו/או המזיק היה נוהג באותה דרך ובאותן נסיבות לפי המקרה שבפניו והאם באותן נסיבות היה נגרם הנזק ו/או הנזק כמו במקרה שלפניו. כמו כן, מבחן נוסף בדרך להטלת האחריות, הינו "מבחן הצפיות" לפיו נבחן האם המעוול ו/או המזיק היה יכול לצפות את הנזק אשר נגרם.

יודגש כי ישנם מספר אירועים, הקבועים בחוק לפיהם נטל השכנוע יעבור דווקא על הצד הנתבע, בדרך כלל במקרים בהם חלה התרשלות של המעוול, במקרה של היזק ע"י חייה, נשיכה ע"י כלב,, היזק ע"י אש וכדומה . על פי רוב במקרים בהם אין לתובע הידיעה ו/או השליטה לקרות האירוע ו/או אי ידיעה מה היו הנסיבות אשר הובילו לאירוע, יועבר נטל השכנוע על הצד הנתבע ועליו תחול מסכת הבאת הראיות לפיהן פעל באופן סביר ושלא חלה במעשה שעשה רשלנות ו/או התרשלות.

מדיניות חיוב הנתבעים: בית המשפט שוקל בעת החיוב של הנתבע בתשלום את "כיסו העמוק" ויכולותיו לשלם לנפגע את הפיצוי בכדי למצות את העיקרון של השבת המצב לקדמותו.

בית המשפט לוקח בחשבון בנוסף לפרמטרים המצויינים לעיל את עיקרון האשם התורם של התובע. ישנם מקרים בהם התובע עצמו פועל בחוסר תשומת לב, ברשלנות ו/או לא מנסה להקטין את נזקיו ע"פ עקרון הקטנת הנזק ועל כן יש להתחשב בנסיבות אלה בטרם פסיקת הפיצוי.

האמור לעיל, אינו מהווה תחליף ו/או חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי ובכל מקרה חשוב לפנות ו/או להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום הדין האזרחי.

© - כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין יוסי תובל ושות.